Kaizers Orchestra- Maestro


from bergen/norway to anyway


eg ser på det eg har skapt
og teller på liv som har gått tapt
eg ser at det som før låg i vater
eg ser det er blitt skakt

men tiå har vært snill mot mitt håndtverk
eg la ner stein for stein
eg har stått på min terrasse
og styrt skutå beint
eg har vært tøff mot min klasse
og knukket nogen bein
eg har gjort mine knep
og holdt samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein!

sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
trekk et romnummer
men ikkje bland din med min

sving din hammer!

maestro

å clementine, om du var min
og ikkje hadde lagt deg sjøl inn
då sko du tatt del i det som blir
flamingos dynasti

men tiå har vært snill mot mitt håndtverk
eg la ner stein for stein
eg har stått på min terrasse
og styrt skutå beint
eg har vært tøff mot min klasse
og knukket nogen bein
eg har gjort mine knep
og holdt samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein!

sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
trekk et romnummer
men ikkje bland din med min

sving din hammer!
sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
I look at what I've created
and count lives that have been lost
I see that what before stood straight
I see it's now leaning

But time has been kind
to my craftmanship
I put down stone for stone

I've stood on my porch
and sailed the ship straight
I've been tough to my class
and broken a few bones
I've done my moves
and kept my conscience clean

Swing your hammer
untill your daddy drags you in
Pull a room number
but don't mix yours with mine

Maestro

Oh Clementine, if you were mine
and didn't put yourself in (commit herself I believe is meant)
Then you should have taken part in what will become
The dynasty of Flamingo

Comments

Popular posts from this blog

Dünyanın En Hızlı Koşan İnsanı : 9.69 Usain Bolt

tornadoes & bonnie prince billy - death everyone

Championship Manager 03 04